Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend eerste advies!

Subsidieregeling duurzame energie voor ondernemers

Subsidieregeling duurzame energie voor ondernemers

geplaatst op: 06-02-2014

Nieuwe subsidieregeling duurzame energie en energiebesparing voor ondernemers

Bedrijven en ondernemers in Overijssel kunnen tussen maandag 3 februari en maandag 31 maart 2014 (19.00 uur) subsidie aanvragen voor investeringen die zijn gericht op het duurzaam opwekken of het besparen van energie. De subsidieregeling hoort bij het programma Nieuwe Energie Overijssel, gericht op het vergroten van het aandeel nieuwe energie naar 20 procent in 2020.

Het gaat bij deze subsidieregeling over investeringen in de volgende maatregelen:

1. gebouwgebonden energiebesparing;

2. energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, bodemenergie of waterenergie;

3. energiebesparing door de distributie van restwarmte naar de eindgebruiker;

4. optimalisatie van bedrijfsprocessen waarbij energiebesparing optreedt;

5. zonne-energie in combinatie met tenminste één van de investeringen zoals onder punt 1-4 genoemd.

Meer weten?
U kunt tot € 199.000 retour ontvangen en in totaal is € 1.000.000 beschikbaar. Dit wordt verdeeld op basis van een tendersysteem. Voor zover het subsidieplafond dit toelaat zal de subsidie worden verstrekt in de volgorde van de vastgestelde prioriteit. De prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van de score die de totale investering krijgt voor bepaalde onderdelen. Alle benodigde informatie en de voorwaarden staan op de website van de provincie Overijssel.

Bron: Slim Energie Thuis