Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend eerste advies!

Wat is ons doel; verduurzaming panden

EnergieBesparing Twente wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van woningen, bedrijfspanden, kantoren en ander onroerend goed in Twente. Verduurzamen betekent voor ons de advisering, de uitvoering én de nazorg van alle denkbare verbeteringen en maatregelen die een beperking van het energieverbruik, een verbetering van het woon- en verblijfcomfort én een blijvende waardevermeerdering van de panden tot gevolg heeft.

Wat is onze missie
  • Het aanzienlijk  beperken van de maandelijkse energielasten, waardoor de totale huisvestingslasten naar beneden gaan.
  • Het aantoonbaar verbeteren van het wooncomfort.
  • Verlagen van de CO2-uitstoot bij het opwekken van warmte en elektriciteit.
  • Minder gebruik maken van fossiele brandstoffen als aardgas en olie.
  • Het realiseren van een duurzame waardestijging van het onroerend goed.Wat kunnen wij

Onze specialiteit is het verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen in combinatie met het uitvoeren van verbeteringen.

Voor wie

Combineren van werkzaamheden en het delen van kennis en ervaring is de kracht van Energie Besparen Twente.

Voor wie al langer nadacht over het laten plaatsen van een dakkapel of een serre, is dan nu het moment om dat te combineren met het isoleren van de kap of de buitenmuren.

Zijn de buitenkozijnen niet meer in een tip-top conditie en is vervanging hoognodig? Laat dat dan nu samengaan met het plaatsen van perfect isolerende beglazing.

En als u toch overweegt om de technische installaties aan te pakken, waarom dan niet meteen de gedateerde tegels en het sanitair in de badkamer onder handen nemen?

Kortom, energiebesparing en (woning)verbeteringen gaan zondermeer hand-in-hand. Een en een is drie, of zelfs meer. Want de opbrengst is niet alleen een duurzaam huis met meer waarde, maar levert bovendien meer wooncomfort, een bijdrage aan een toekomstbestendig milieu en – last but not least – het geeft een aantrekkelijke besparing in uw portemonnee als gevolg van een lagere energierekening.